A Svetits Forrai Gregória Kórusa

Hanganyag >>

Szakmai beszámoló a Svetits Forrai Gregória Kórusának 2017-2018-as tanévben megvalósult programjáról

A kórus ebben az évben sikeresen teljesítette a pályázatban vállalt koncerteket és feladatokat. Alapelveiben követi a pályázatban megfogalmazott értékeket: a tanult művek összetétele tükrözi a megfogalmazott célokban kiemelt repertoár színességét, igényességét.

A pályázat céljai között szerepelt, hogy a gyerekek körében népszerűsítse a kóruséneklést, kórustagoknak lehetővé tegye a más kórusokkal való megismerkedést, versenyeken való részvételt. Új célként és egyben eredményként a kórus közösségformáló ereje bukkant föl. Az utak, koncertek alatt összekovácsolódtak a tagok, egymást támogató légkör alakult ki közöttük. A kezdő évben a kórus 21 főből állt, ami az ideálishoz képest még csekély. Ugyanakkor az utak és sikerek hatására jövőre több jelentkezőben bizakodhatunk. A rendszeres próbák száma heti egyszer negyvenöt perc volt.

A koncertekről

Három koncertet adtunk idén. Az első kettő az adventi időszakhoz kapcsolódott. A Debrecen-Józsai Szent György templomban énekeltünk, advent második vasárnapján.  Műsorunk a tervezettnél szerényebb volt a művek bonyolultságát tekintve, viszont ezeket a műveket biztonsággal képesek voltunk előadni, és gyönyörű kis csokor kerekedett belőle, amit a gyerekek és a közönség is élvezett.

Műsorunk az adventi koncerteken:

Ó, jöjj el Bölcsesség (kétszólamú kánció)

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág (népének)

Szép Violácska (Dallam a Vietórisz kódexből)

Születésén Istennek (népének)

In dulci jubilo (középkori népének)

Karai József: Az angyal énekel

Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja

Michael Bedford: Hodie Christus natus est

Zongorakísérőnk Náray Máté volt, akivel többször tartottunk gyakorló és helyszíni próbát is.

Következő koncertünk iskolánk Szent Kereszt Kápolnájában volt, az iskolai adventi hangverseny keretében énekeltünk. Műsorunkon itt ugyanazok a művek szerepeltek, mint az előző koncerten.

A tavaszi félév kórusanyagát úgy választottam ki, hogy vidámabb világi művek is szerepeljenek benne. A karácsonyi koncerten világossá vált, hogy a gyerekeknek nagy élményt, egyben bátorítást ad a zongora, ezért az acapella művek mellett slágernek számító darabokat illesztettem.

Az Éneklő Ifjúság Minősítő hangversenyén a következő darabokkal szerepeltünk:

W.A. Mozart: Alleluja

Ismeretlen szerző: Nyár kánon

Balázs Árpád: Bodzavirág

Daróci Bárdos Tamás: Üszküdara

A zsűri arany minősítéssel jutalmazta a kórust.

Tavasszal ezen kívül egy koncertet tartottunk, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában.

Műsorunk:

Kodály Zoltán: A juhász

Bárdos Lajos: Trécselnek…

Ismeretlen szerző: Nyár kánon

W.A. Mozart: Alleluja

Szép Violácska (Vietórisz kódexből)

W. A. Mozart: A bűvös csengettyű

Michael Bedford: Gloria

Népdalcsokor

Balázs Árpád: Bodzavirág

Daróci Bárdos Tamás: Üszküdara

Év végére a repertoárunk szépen kibővült, a gyerekek szívesen, örömmel énekeltek együtt, pozitív élményekkel tértek haza a szlovákiai kirándulásról, örömmel nyugtáztuk, hogy a magyar kórusélet misszionáriusai lehettünk Szlovákiában, ahol nagy szeretettel fogadtak minket.

A kórus munkájának értékelése, további feladatok

A pályázatban megfogalmazott éves célok egyike az volt, hogy a kórusba jelentkező gyerekeknek sikerüljön olyan élményt adni, ami értékessé teszi számukra a kórusban eltöltött időt, legyen szó próbáról fellépésekről, vagy utazásról. Ennek kapcsán a gyerekek számára is világossá vált néhány közvetlen pozitívum. Ezek között említették év végén a jó közösséget, a koncertélményeket, a tanárok, szülők dicséretét, a „kedvenc művek” megtanulását, a jó hangulatot. Karnagyként a következő pozitívumokat érzékeltem: javult az együttműködő készségük. Egyik legfontosabb momentumként említeném, hogy a kis létszám miatt szükségessé vált az egyéni felelősség egy-egy darab szólamtudásában, ebben is rengeteget fejlődtek egyénileg év elejéhez képest. Egy-egy feladatot, legyen az közösségi vagy zenei, nagyobb tudatossággal végeznek. Megemlíteném a toleranciában elért javulást is. Fejlődött a harmonikus hallásuk, kottaolvasási készségük. Hangszínben, olykor intonációban is a mutáló hangok miatt nehézségeim támadtak, de fontosnak tartom, hogy a kamaszkorban is énekeljenek a gyerekek, mert így könnyebben rátalálnak férfi illetve női hangjukra. A darabok nehézsége talán nem érte el az általam előre elvárt nehézségi fokot, viszont úgy gondolom, a most megszerzett biztonságos tudásra jövőre is számíthatok, innen lehetséges építkezni.

Az év végén tartott kórusba hívogató, az kórustagok lelkes beszámolói, az új, vidám kóruspólók meglétének eredményeképpen jövőre remélhetőleg nagyobb kóruslétszámmal, a megszerzett motivációt megtartva dolgozunk tovább.


Kicsinyek Kórusa

Hanganyag>>

Beszámoló a Svetits Kicsinyek Kórusa szakmai programjának megvalósulásáról a 2017-2018-as tanévben

A Svetits Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolai intézményegységében mintegy 70 gyermek énekelt kórusban az elmúlt tanévben.

Iskolánk igényeit, a gyermekek érdeklődését, időbeosztását és egyéb szempontokat is figyelembe véve két kórus működik párhuzamosan: a Svetits Kicsinyek Kórusa és a Svetits Szkóla. A két kórus eltérő próbarenddel, repertoárral és szakmai célokkal dolgozik.

A Svetits Kicsinyek Kórusa legfőbb céljai az éneklés sokoldalú fejlesztő hatásain túl:

- zene megszerettetése a gyermekekkel a vidám együtténeklés során

- zenei esztétikai érzékük fejlesztése a zeneirodalom remekei által

- közösségépítés a jó hangulatú programokon keresztül

- legyen számukra az éneklés örömforrás, lelki táplálék, gyógyító erő a nehéz élethelyzetekben

 

Ezen célok megvalósulását nagyban segítette az NKA támogatása:

- Hanganyagot készíthettünk, mely életre szóló élmény és emlék a kórustagoknak és családjainak.

- A hanganyaghoz video készült, melyet iskolánk diákjainak rajzai színesítenek. Ez a világhálóra feltöltött anyag évről- évre örömet fog majd adni az adventi időszakban nem csak intézményünk osztályközösségeinek, hanem bárkinek, aki karácsonyi énekekre keres rá.

- A kórusmunkát nagyban megkönnyítette és élményszerűbbé tette a hangszeres közreműködők és korrepetitor jelenléte a próbákon, fellépéseken.

- Bár nyári kórusegyenruhát nem tudtuk vásárolni az elnyert támogatási összegből, készültek egyenpólók, mely ugyancsak nagy örömet okoztak a kórustagoknak. Így egységes a megjelenésünk a könnyedebb hangulatú fellépéseken és az utazások alkalmával is.

A tanév során megvalósult feladatok:

- „Áldott éj” címmel hanganyagot készítettünk, illetve videót töltöttünk a youtube videómegosztóra népszerű karácsonyi énekekből.

- Debrecen Varga utcai bölcsődéjében mini-koncertet adtunk. Műsorunkban magyar szokásjátékok, karácsonyi énekek, kórusművek és hangszeres produkciók szerepeltek.

- Szerepeltünk iskolánk hagyományos Adventi hangversenyén.  

Műsor:  Felvidéki betlehemes

Kodály Zoltán: Adventi ének

Bárdos Lajos: Angyalszó

Vijay Singh: Medieval gloria

Farkas Ferenc: Ó, szép fenyő; Csendes éj; Áldott éj

Zongorakísérő: Náray Máté

- Idén is részt vettünk a KÓTA által meghirdetett Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyen.

               Műsor: Három Mária-ének:

Bárdos Lajos-Dienes Valéria: Világnak Királyné Asszonya

Kodály Zoltán: Boldogasszony köszöntője

Bárdos Lajos: Jertek, Jézus hívei

Kodály Zoltán: Angyalkert / Kecskejáték, Gyertyajáték, Bent a bárány, kint a farkas

Karai József – Weöres Sándor: Ugrótánc

Zongorakísérő: Grünwald Béla

 

- „Kórusba hívogató” alkalmakat tartottunk az idei tanév második osztályosainak. Együtt énekléssel, képes élménybeszámolóval, mini-koncerttel toboroztuk leendő kórustagjainkat.

Kórusvezetőként azt remélem, éves munkánkkal sikerült a pályázat- és egyben iskolánk kóruséneklést népszerűsítő célkitűzését is megvalósítanunk. Nem jöhetett volna jobbkor a támogatás, mivel intézményünkben tantervi-, személyi- és egyéb körülmények miatt átalakulóban volt kórusaink működése is. Erőfeszítéseink sikerét jelzi az a 120 diák, aki intézményünk immár négy kórusa valamelyikének tagja, a sok pozitív szakmai elismerés, a számtalan hálás szülői visszajelzés, és a hatalmas érdeklődés a jövő kis énekesei felől.

Bízhatunk benne, hogy a Svetits Kicsinyek Kórusa a következő tanévben jelentősen nagyobb létszámmal, még nagyobb igényességre törekedve folytatja örömteli, másokat is megörvendeztető munkáját.

Horváth Katalin - kórusvezető


TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0140

Tanulói Laptop program

Az Új Széchenyi Terv részeként júniusban véget ért a TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0140-es számú Tanulói Laptop program, melynek keretében 132 Tanulói Laptopot kapott az iskola. 


Oktatói mobilitás

Erasmus+

Iskolánk 2017-ben Szakmódszertani megújulás a 120 éves Svetitsben – áttérés a 21. századi készségek átadására címmel pályázott az Erasmus+ KA1 programban, közoktatásban dolgozók oktatási mobilitására. Sikeres pályázatunk révén négy kollégánk, Dénesiné Zabó Judit, Ivanics Andrea, Kepics Ilona és Tóth Anna utazott.

Beszámolók a mobilitás tapasztalatairól: Tóth Anna;  Zabó Judit; Kepics Ilona; Ivanics Andrea

Képek a mobilitási szakaszról: https://tinyurl.com/y96qz7qn

Pályázatunk rövid összefoglalása magyar és angol nyelven:

A Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 120 éve működő intézmény. Intézményünk erősségének érezzük a nyelv- és informatikaoktatást, a kultúra közvetítését és a környezetvédelem alapelveinek átadását.

Szeretnénk, ha pedagógiánk továbbra is hű maradhatna a fenntartó (Boldogasszony Iskolanővérek) alapítójának Gerhardinger Mária Teréziának szellemiségéhez, aki korának (19. század közepe) oktatási trendjeit messze meghaladó nevelést vezetett be iskoláiban (lányok oktatása, órarend bevezetése, tornaterem kialakítása). Így szembesülve a 21. század kihívásaival szeretnénk iskolánk pedagógiai munkáját megújítani és modernebb oktatási módszereket beépíteni mindennapjainkba. Elsősorban az IKT eszközökkel támogatott projektpedagógiát érezzük erre megfelelőnek. Erre való törekvésünk tárgyi feltételeit megteremtettük: iskolánkat felszereltük a megfelelő eszközökkel (interaktív tábla, wifi hálózat, tanulói netbookok). A változatos témákban rendszeresen szervezett témaheteink és projektheteink (Reneszánsz hét, Zöld hét, Felelősség hete, A magyar kultúra hete, stb.) során gyakorlati tapasztalatokra tettünk szert a rendhagyó oktatási/nevelési módszerekben. Ezen a vonalon továbblépve szeretnénk az idegennyelv-oktatást is bevonni a projektekbe. Régi vágyunk, hogy bővítve iskolánk eddigi nemzetközi kapcsolatait (német és lengyel testvériskolákkal), újabb partnerekre találjunk, akik szívesen részt vennének egy nemzetközi környezetvédelmi projekt kivitelezésében. Ennek hatékony formája egy eTwinning projekt lenne.

Jelen mobilitási pályázatunk az előkészítése a nemzetközi eTwinning projektnek. Úgy gondoljuk, hogy ennek a hatékony kivitelezéséhez tanárainknak két kiemelt területen szükséges fejlődniük: nem nyelvszakos kollégák idegen nyelven való kommunikációjának fejlesztése illetve az IKT-eszközök tanítási gyakorlatba való hatékony beépítésének elsajátítása. Előbbi esetében a tervezett eTwinning projekt témája miatt elsősorban természettudományt tanító kollégákat vontunk be a mobilitási projektbe, két lelkes, matematikát és kémiát tanító kollégánk vállalkozott nyelvtudásának fejlesztésére. Két másik kollégánk innovatív módszereket fog a mobilitási projekt során elsajátítani. Nagyon fontosnak érezzük, hogy a külföldi továbbképzések során potenciális együttműködő partnerek iránt is kutassanak munkatársaink.

A mobilitási projekt előkészítési fázisában a vezetőséggel egyeztetve megfogalmaztuk iskolánk szükségleteit, a mobilitási projekt közvetlen céljait (eTwinning projekt előkészítése; kollégák nyelvtudásának fejlesztése, IKT eszközök módszertanának elsajátítása). A tanártársak bevonását követően, a projektbe bevont négy kollégánkkal részletes tervet dolgoztunk ki a mobilitás lebonyolítására és közép- és hosszú távú tervet dolgoztunk ki a mobilitási projekt eredményeinek hasznosításáról. Középtávú célként megfogalmaztuk a diákok mobilitásának szükségességét, idegennyelvi kommunikációjuk fejlesztése érdekében és más kultúrák megismerése miatt is. Így néhány éven belül, a tanári mobilitási tapasztalatok alapján, szeretnénk egy Erasmus KA2 pályázatot is elkészíteni, és az eTwinning projekt lezárásaként diákjainkkal látogatást tenni partnereinknél. Azt gondoljuk, hogy ehhez is szükséges jelen mobilitási pályázatban a kollégák idegennyelv tudásának fejlesztése. Hosszabb távú célként szeretnénk egy finn kapcsolatot is kialakítani, s a későbbiekben meglátogatni őket, hogy tanulmányozhassunk az igen eredményesnek számító finn oktatási modellt. A finnek nemzetközi felmérések alapján igen eredményesek idegennyelv oktatásban és projektalapú oktatásban is (már integráltan oktatják a tantárgyakat). Így azt látjuk, hogy iskolánk pedagógiájának megújításához fontos tapasztalat lehet tanulmányozni egy finn iskolát.

A mobilitási projekt eredményeként azt várjuk, hogy kollégáink bátrabban mernek majd idegen nyelven kommunikálni, illetve képessé válnak nyelvtudásukat egy nemzetközi projektben is kamatoztatni. Tanóráikon korszerűbb módszereket fognak használni, az IKT eszközöket szélesebb körben és hatékonyabban építik be tanóráikba. Későbbi eredményként az eTwinning projekt megvalósulását is reméljük illetve az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővülését. Belső képzéseinknek és a munkaközösségek együttműködésének köszönhetően abban bízunk, hogy a korszerű pedagógiai módszerek hatékony használata iskolánkban szélesebb körben is elterjed.

Svetits Catholic Kindergarden, Primary School and Secondary Grammar School is an institute that has been running for 120 years. A special emphasis is given to second language and IT studies, promoting cultural amd environmental awareness. We would like our practice to continue being in accordance with the spirituality of Maria Gerhardinger, founder of our maintainer, School Sisters of Notre Dame. Maria Gerhardinger, by introducing girls education, a set timetable, by establishing gyms, launched practices in her schools that drastically surpassed the level of the contemporary education of her time. Following in her wake while facing the challenges of the 21st century, we would like to reform the educational practice of our school and enrich our daily routine with modern methodological devices. What we seem to find the most appropriate way to achieve these objectives is the ICT-aided project based pedagogy. The necessary facilities have been provided, the school has installed the essential tools, smart boards, wireless network, netbooks for students. We have gained precious experience with non-traditional pedagogical practices while regularly hosting topic weeks and project weeks covering a wide range of issues (Week of the Renaissance, Green Week, Week of Responsibility, Week of the Hungarian Culture). Taking further similar steps we would like to involve the foreign language teaching into the projects. We have been planning to broaden the network of our sister schools (in addition to our already existing partnerships with a German and a Polish school) by finding some new partners, who would be willing to take part in an international project of environment protection. The most efficient way seems to be the one provided by an eTwinning.

Our current mobility application is a preparatory step towards the international eTwinning project. In order to be able to execute the project effectively our teachers have to develop in two specific fields: the non-language teachers have to develop their communication skills in the target language and the other participants have to acquire the skill to enrich the students educational experience by utilizing ICT tools in the most efficient way. As for the first field of development, due to the topic of the planned eTwinning project we involved two teachers of Sciences, a teacher of Maths and Chemistry, both being enthusiastic and willing to develop their language skills. Furthermore, we have selected two teachers, who are going to acquire innovative methods during the mobility project. We consider it vitally important that while taking part in the mobility our workmates should search for new co-operating partners for our schools.

In the preparatory phase we, involving the potential participants, have formulated our schools' needs, the immediate objectives of the mobility project (the preparation of the e Twinning project, refreshing our colleagues' language skills, the acquisition of the ICT based methodology). With the help of the four colleagues of ours who are being involved in the project we have drawn up a detailed plan as how to execute the mobility and we have also established both a medium-term and a long-term plan to utilize the outcome of the mobility project. We have stated that our medium-term objective is to ensure that students have the opportunity to take part in the mobility project in order to develop their language skills and explore different cultures. Therefore, within some years we also would like to hand in an Erasmus KA2 application and, as a completion of the eTwinning project with our students to pay a visit to our partners. We reckon that the development of our colleagues' command of foreign languages provided by the current mobility programme is also needed to achieve this goal. As a long term objective we intend to establish a partnership with a Finnish school and to pay a visit to study the highly effective Finnish model of education. On the basis of the international surveys Finnish schools are highly efficient in the fields of SLT, project based pedagogy, teaching school subjects in an integrated manner. We firmly believe that in order to reform the pedagogical practice of our school to study a Finnish school is a vital step to take. As the outcome of the mobility project we expect our colleagues to have more confidence communicating in a foreign language, utilizing their language skills in an international project. While teaching they will introduce more up-to-date methods and will benefit from a wider range of effective ICT tools. As a long-term outcome we expect the network of our international relationships to enlarge. Due to our local trainings and the co-operation in the teachers' staff committees we trust the newly-acquired up-to-date methods will be widely used in our school.

A projektről: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/2e971db3-ca4a-4633-84c2-25e15e5c5b1f

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 


TÁMOP - 3.2.2-11/ 2-2010-0035

A DEBRECENI UNIVERSITAS KÖZHASZNÚ Kft.-vel együttműködve tanórán kívüli tevékenységeinket fejlesztettük:
-médiaszakkör,
-újságíró-szakkör,
-néptánc,
-színjátszókör és
-moderntánc- foglalkozásokat.


Támop 3.1.4-08/2-2008-0139

 

Projektindító nap

Tájékoztató  (4 MB PPT)

BESZÁMOLÓK
  Óvoda Általános Iskola Gimnázium
Témahét Advent (27MB, doc) Advent (60 KB,doc)  
Projekt  

Családban élni jó (29 MB, ppt)

Melléklet (21 KB, doc)

Projektterv (55 Kb, doc)

Német nyelvi projekt (25 MB, doc)
Modul  

Ismered a természetet

Modulleírás-előkészítő szakasz (16 MB, doc)

Modulleírás-erdei iskola (5 MB, doc)

Diabemutatók:

Sítábor (40 MB, doc)
Innováció

Szokásjátékok az óvodában (75 MB, doc)

Hatékony gyermek megismerési technikák (17 MB, doc)

Emelt szintű ének-zene oktatás (363 KB, doc)

Szeretetszolgálat bemutatkozás (70 KB, doc)

mellékletek (6 MB, doc)

Tömbösítés      

 

Témahetek képekben


Pályázatok

Tanévkezdő zarándoklat 

EGYH-KCP-19-0957 támogatás

képes beszámoló >>

Az INICIALE Kamarakórus lengyelországi utazása  
NKA 317132/00122 pályázat támogatásával

Szakmai beszámoló >>

Filmes összefoglaló >>

Képek >>

 

Erasmus+ KA1, Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása 2017

Erasmus+
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0139
TÁMOP - 3.2.2-11/ 2-2010-0035
TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0140
Határtalanul
 
 
KEOP 4.10.0/E/12 pályázat

A Svetits Kicsinyek Kórusa szakmai programjának megvalósítására a 2017/2018-as tanévben 449133/00173

 


 

 

A Svetits Gimnáziumában újrainduló kórus támogatására 449132/00046

Az INICIALE Gyermekkar hangversenyének megvalósulására a 2018/2019-es tanévben
Lublin, Lengyelország

 

 

A Személyiség- és közösségfejlesztés a drámapedagógia segítségével a Svetitsben

Pályázati bemutatkozás, a projekt megvalósulása

EFOP-3.3.7-17-2017-00057

 

 

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00651

pályázati projekt megvalósulása

 

 

 

 

Családi nap a Svetitsben

EGYH-KCP-16-0366 támogatás

képes beszámoló >>

 

 

 

 


 


 


ökoiskola

Karácsonyi kézműveskedés
Farsang az általános iskolában
Általános iskolás kisdiákok
Karácsonyi műsor a gimnáziumban
Karácsonyi műsor
Általános iskolás kisdiák
Termények megáldása-óvoda
Diákelőadás a Svetits-héten
Évnyitó az általános iskolában
Svetits-nap
Szalagtűző
Gimnáziumi évnyitó
Mikulás műsor az általános iskolában
Gimnáziumunk röplabda csapata
Nyakkendőátadó műsor
Svetits-cukrászda
Gimnazisták klubja
Máriapócsi zarándoklat
Svetits-hetek előadásán
Sítábor
Svetits-nap
Kaláka együttes koncertje
Szalagtűző műsor
Óvodai karácsony
Kollégiumi beavató
Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
okt.20. Sze, 07:00 - 17:00-okt.21. Cs
Befizetés
okt.22. P, 11:00 - 11:25
Okt.23-i megemlékezés (ált.isk.)
okt.22. P, 18:00 -
Végzős bál (12.A)
okt.23. Szo, 18:00 -
Végzős bál (12.B)
okt.24. V-nov. 1. H
Őszi szünet
nov. 7. V, 09:00 - 10:00
Közös iskolai mise (alsósoknak)
nov.10. Sze, 16:00 - 18:00
Fogadóóra (felsősöknek)
nov.11. Cs, 08:00 - 16:00
Pótbefizetés
nov.18. Cs, 16:30 - 18:00
Fogadóóra a gimnáziumban
nov.23. K, 16:30 -
Szülői képviselők gyűlése
nov.24. Sze, 09:00 - 12:00
Nyílt nap (gimn.)